Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge underkjenner ungarsk psykologiutdannelse - ESA innleder sak

12.6.2018

PR(18)15 – Norwegian version

EN   | NO

EØS-tilsynet ESA innleder i dag en formell sak mot Norge etter at halvannet år med uformell dialog ikke har ført fram. 

Psychologist-caseESA har mottatt klager fra flere psykologi-kandidater som har fått avslag på søknaden i Norge om å få godkjent en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn.

«ESA anser Norges nye fremgangsmåte som et brudd på EØS-reglene som innskrenker studentenes rettigheter», sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

Fram til april 2016 kunne uteksaminerte ELTE-studenter søke om autorisasjon til å praktisere som psykolog i Norge dersom de bygde på utdanningen med ett års praksis med veileder. Etter at ordningen hadde vart i 13 år, stanset norske myndigheter den uten forvarsel. Dette rammet 66 uteksaminerte ELTE-kandidater samt en rekke personer som fortsatt studerte.

«Norske studenter har investert både tid og penger på å studere i utlandet, og de har gjort det i god tro på bakgrunn av langvarig praksis. EØS-reglene er laget for å beskytte studentenes rettigheter og gi dem forutsigbarhet», sier Angell-Hansen.

Dagens formelleåpningsbrev er det første skrittet i ESAs traktatsbruddsak mot Norge. ESA har gitt norske myndigheter tre måneder på å fremme sitt syn, før tilsynet bestemmer seg for om saken skal tas videre.

ESA vurderer samtidig andre, lignende klager knyttet Norges nye fremgangsmåte. Disse klagerne har psykologiutdannelse fra Polen, Spania, Litauen og Nederland.

Se faktaarket om saken for mer informasjon. Eller ta kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53

PR-norwegian
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS