Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norges regler for foreldrepenger forskjellsbehandler

15.11.2017

PR(17)33 – Norwegian version

EN | NO

De norske reglene for betalt foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende og bryter med EØS-reglene. EØS-tilsynet ESA har derfor sent en grunngitt uttalelse til Norge i dag.

Parental-leave«I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Norge har på plass visse krav som kun gjelder for fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon. Resultatet er at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter.

I henhold til det norske systemet er fars rett til betalt permisjon knyttet til mors arbeidssituasjon. Det samme gjelder ikke i motsatt fall, og ESA anser dette som brudd på Likestillingsdirektivet (2006/54/EC). 

Dagens grunngitte uttalelse er andre trinn i ESAs formelle traktatbruddssak mot Norge. ESA kan til slutt bringe saken inn for EFTA-domstolen dersom Norge ikke innfrir EØS-kravene om likebehandling.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS