Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norsk tak på rentefradrag diskriminerer

25.10.2016

PR(16)48 – Norwegian version

EN   |  NO

EFTAS overvåkingsorgan (ESA) slår i dag fast at visse begrensninger knyttet til rentefradrag i den norske skatteloven strider mot EØS-reglene.

Etter ESAs syn er de norske reglene indirekte diskriminerende. Selv om de gjelder på like vilkår for konsern som opererer innenlands og over landegrensene, er det usannsynlig at de i praksis vil bli brukt på lån innenfor et norsk konsern. Konsekvensen er en ulempe for dem som opererer på tvers av landegrensene, og ESA mener dette bryter med EØS-avtalens bestemmelser om fri etableringsrett.

ESA bestrider ikke at den norske lovgivningen søker å oppnå gyldige mål som å opprettholde en balansert fordeling av beskatningsmyndighet mellom EØS-statene, samt å unngå skatteunndragelse- og misbruk. Men de norske reglene går lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå dette, ettersom de ikke begrenser seg til å forhindre kunstige ordninger opprettet for å unngå beskatning.

ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge i saken i mai 2016, og har i dag tatt neste skritt i traktatsbruddsaken gjennom en grunngitt uttalelse. Dersom Norge ikke følger opp innen to måneder, kan saken bli tatt til EFTA-domstolen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
Tel. (+32) 2 286 18 66
Mob. (+32) 490 57 63 53

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS