Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske krav til nasjonalitet og bosted bryter med EØS-reglene

12.10.2016

PR(16)44 – Norwegian version

EN   |  NO

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag konkludert med at Norge bryter med EØS-avtalens bestemmelser når landet krever at personer i en bedriftsledelse må ha statsborgerskap og bosted i et EØS-land.

ESA mener det generelle kravet om statsborgerskap og bosted i EØS ikke er forenlig med EØS-avtalens prinsipper om fri etableringsrett.

Gjennom de norske reglene begrenses muligheten som selskaper i andre EØS-land har til å flytte sentraladministrasjonen sin til Norge. Dersom de ikke oppfyller de norske kravene, er den eneste muligheten å endre sammensetningen i ledelsen eller i styret. Kravet begrenser også muligheten som selskaper i andre EØS-land har til å drive forretninger i Norge gjennom underavdelinger, filialer eller datterselskaper, ettersom de ikke får velge ledelsen sin fritt og utnevne dem de ønsker.

ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge i november 2015, og overvåkingsorganet har i dag tatt et nytt skritt i saken gjennom å vedta en såkalt grunngitt uttalelse. Dersom Norge ikke tar konklusjonen der til følge innen to måneder, er det siste skrittet i en slik traktatsbruddsak at ESA kan ta den til EFTA-domstolen.

 

For ytterligere informasjon:

Ásdís Ólafsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
Tel. +32 2 286 18 97
Mob. +32 490 57 63 49
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS