Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Parkeringskontrakt i Kristiansand kan bryte EØS-regler

9.2.2016

PR(16)07 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA er bekymret for at Kristiansand kommune kan ha brutt EØS-regler om offentlige anskaffelser da kommunen tildelte en kontrakt for bygging og drift av et underjordisk parkeringshus.

Etter ESAs oppfatning har kommunen feilaktig betegnet den offentlige kontrakten som en tjenestekonsesjon. Dermed mener ESA at anbudsprosedyren ikke var i tråd med anskaffelsesreglene som gjelder for denne typen prosjekter.

Ifølge ESA kan Kristiansand kommune ha brutt reglene ved (1) ikke å kunngjøre anskaffelsen i hele EØS gjennom EU-tidende og TED-databasen, (2) ikke å respektere minstekravet for fristen til å levere tilbud i konkurransen og (3) gi en uriktig beskrivelse av hva kontrakten gjelder ved å bruke gale eller i det minste ufullstendige og upresise CPV-numre. CPV-numre er standardiserte henvisninger som brukes for å beskrive hva en oppdragsgiver er ute etter, uavhengig av språk.

Et formelt åpningsbrev er det første trinnet i traktatbruddsprosedyren som følges når ESA finner at nasjonal lovgivning eller praksis kan være i strid med EØS-avtalen. I brevet redegjør ESA for sitt syn på saken og inviterer norske myndigheter til å komme med merknader og synspunkter innen to måneder. I lys av Norges svar vil ESA deretter vurdere hva som skjer videre.

 

Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS