Browse by year:


Internal Market

Innri markaður: Bæta þarf innflutningseftirlit á Íslandi

29.9.2017

PR(17)30 – Icelandic version

EN | IS

Ísland þarf að bæta eftirlit með innflutningi afurða úr dýraríkinu og lifandi lagardýra. Þetta er niðurstaða í skýrslu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) í kjölfar eftirlitsferðar til Íslands í júní.

Markmiðið var að kanna hvort opinbert eftirlit væri í samræmi við kröfur í löggjöf á EES svæðinu og jafnframt að athuga hvort tilmælum úr fyrri eftirlitsferðum ESA hefði verið fylgt eftir.

Í nýju skýrslunni bendir ESA á veikleika í innflutningseftirliti. Greiningu á því hvaða sendingar þarf að skoða sérstaklega er áfátt og hið sama á við um skoðun á gögnum og vottorðum. Þá þarf að gera úrbætur á eftirliti og eftirfylgni með umflutnings sendingum (Transit). ESA hefur í fyrri skýrslu bent á að þessi atriði krefjist úrbóta en Ísland hefur ekki að öllu leyti sinnt þeim úrbótum sem yfirvöld hafa skuldbundið sig til að innleiða.

TRACES (Trade Control and Expert System) er samræmt kerfi fyrir útgáfu á innflutningsskjölum fyrir dýraafurðir á öllu EES svæðinu.  Skylt er að nota kerfið enda er samræmd framkvæmd ein forsenda þess að flutningur afurða á innri markaðnum geti verið hindrunarlaus. Notkun á þessu kerfi þarf að bæta á Íslandi.

Þrátt fyrir áðurnefnda veikleika hafa nokkrar úrbætur orðið í kjölfar fyrri eftirlitsferða ESA.  Innflutningseftirlitið er betur samræmt, þjálfun starfsfólks hefur verið bætt og skýrar verklagsreglur eru til staðar varðandi eftirlit Matvælastofnunar. Fortilkynningar um sendingar og sannprófanir á skilvirkni eftirlitsins hafa líka færst til betri vegar.

Í löggjöf EES eru ríkar kröfur um fæðuöryggi, heilbrigði og velferð dýra í framleiðsluferli matvæla. Eftirlitsferðir ESA eru mikilvægar til að fylgjast með stöðu og þróun og fylgja því eftir að Ísland virði evrópska löggjöf eins og það er skuldbundið til bæði til verndar neytendum og dýrum.

Í skýrslunni má lesa tilmæli ESA til Íslands varðandi úrbætur á innflutnings eftirlitskerfinu.


Nánari upplýsingar veitir:
Ásta Sigrún Magnúsdóttir
Upplýsingafulltrúi
Sími: +32 2 286 18 78
Farsími: +32 490 57 63 59

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS