Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: ESA publiserer oppdatert landrapport for Norge

24.7.2017

PR(17)25 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA publiserer i dag en oppdatert landprofil for Norge. Rapporten bygger på informasjon fra en oppfølgingskontroll i november 2016.

Den oppdaterte landrapporten gir en oversikt over ordningene Norge har på plass for å kontrollere mattrygghet, fôrtrygghet, dyrehelse og dyrevelferd. Rapporten viser også hvordan Norge ligger an i gjennomføringen av anbefalingene fra ESA. 

Rapporten viser at Norge i løpet av de siste årene har fulgt opp de fleste anbefalingene fra ESA med ulike tiltak. Norske myndigheter fortsetter arbeidet med forbedringspunktene som fortsatt ikke er innfridd fullt ut, og samarbeider med ESA om de gjenstående oppgavene.

Dagens oppdatering legges fram i to deler for å sikre åpenhet og gjøre fremtidige oppdateringer enklere:

  • Del 1 beskriver hvordan norske myndigheter har organisert kontrollen, og hvordan den dekker hele kjeden som gjelder dyrefôr og matproduksjon.
  • Del 2 inneholder en oversikt over inspeksjoner ESA har gjennomført i Norge siden mai 2010, og viser fremdriften i norsk arbeid for å innfri anbefalinger fra kontrollene.
ESA kontrollerer at Norge og Island har på plass effektive tiltak for mat- og fôrtrygghet samt dyrehelse og -velferd. Det ble publisert en oppdatert landrapport for Island tidligere i år.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS