Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Norge må bedre kontrollen med sporing, merking og bruk av tilsetninger i produkter med kjøtt

13.1.2017

PR(17)01 – Norwegian version

EN   |  NO

Det norske kontrollsystemet for sporing og merking av produkter med kjøtt – samt for bruken av tilsetningsstoffer i slike produkter ­– er ikke godt nok utviklet og gjennomført. Dette er konklusjonen etter at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) var på inspeksjon i Norge i oktober 2016.

PE2F4409 Sporing betyr at all mat, råvarer og ingredienser skal kunne følges gjennom hvert ledd i matproduksjonskjeden. Sporing gjør matindustrien og myndighetene rustet mot mulige farer mot mattryggheten. Sammen med riktig bruk av tilsetningsstoffer, forbrukerinformasjon, merking og andre tiltak bidrar dette til økt mattrygghet.

ESAs inspeksjon resulterte i tre hovedkonklusjoner. For det første har Mattilsynet et system for offentlig tilsyn og rapportering som følger dokumenterte prosedyrer. Men ESA oppdaget at hyppigheten av tilsynet ikke på en systematisk måte er basert på risikoen.

For det andre hadde næringsmiddelindustrien på de ti stedene som ble besøkt, i hovedsak sporingssystemer på plass. Men Mattilsynets kontroller dekker kun en del av kravene til sporing og merking. At Mattilsynet ikke oppdaget mangler gjennom sitt tilsyn, gjør kontrollen mindre effektiv. Den ufullstendige kontrollen kan skyldes manglende instrukser, opplæring og koordinering.

ESAs inspeksjon inneholdt også en sporingsøvelse der Mattilsynet skulle spore prøver gjennom matproduksjonskjeden, fra butikk tilbake til slaktehus. De norske resultatene var ufullstendige siden dokumentasjonen ikke viste godt nok forbindelsen mellom produktet og ingrediensene. 

ESA-rapporten inneholder flere anbefalinger for å utbedre mangler og forbedre kontrollsystemet i Norge. Norske myndigheter har tatt anmerkningene til etterretning og laget en handlingsplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Planen ligger ved den endelige rapporten og blir nå vurdert.

Les hele rapporten her.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS