Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Norge må forbedre kontrollsystemet for import

1.2.2018

PR(18)02 – Norwegian version

EN  | NO

Norge må forbedre kontrollen med forsendelser av levende dyr og dyreprodukter som er i transitt eller til omlasting. Det trengs også forbedring i overvåkingsplanen for prøver som blir tatt fra importerte forsendelser.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport som EØS-tilsynet ESA offentliggjør i dag etter å ha vært på inspeksjon i Norge i oktober 2017.ESA_logo_Col_600

ESA fant svakheter knyttet til fysisk kontroll, inkludert prøvetaking og bruk av den europeiske databasen TRACES. Overvåkingsplanen for prøver som blir tatt fra importerte forsendelser, var ikke i tråd med EØS-kravene, og det var ikke gjennomført overvåking av transport fra grensestasjoner til bestemmelsessted. Anleggene som ESA besøkte, innfridde i hovedsak de rettslige kravene. Men det ble samtidig funnet svakheter i håndteringen av visse næringsmidler og produkter som ikke er egnet som menneskeføde, samt i bruken av kommersielle lageranlegg.

ESA oppdaget også at det er gjort begrensede fremskritt når det gjelder kontroll, overvåking og oppfølging av forsendelser som er i transitt eller til omlasting. Det finnes fortsatt ikke et system som oppdager forsendelser under tollbehandling når de ankommer grensen og blir fraktet direkte til toll-lagre.

Bortsatt fra disse svakhetene følger veterinærkontrollene på importerte forsendelser stort sett planene Norge har vedtatt. ESAs inspektører konkluderer videre med at det norske kontrollsystemet for import har på plass koordinering mellom ansvarlige myndigheter, opplært bemanning and dokumenterte prosedyrer, men det sikres ikke alltid at veterinærsjekkene på importerte forsendelser er konsekvente på grensestasjonene. 

ESAs rapport inneholder anbefalinger til hvordan Norge kan rette opp manglene. Norske myndigheter har tatt anmerkningene til etterretning og laget en handlingsplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Planen ligger ved den endelige rapporten og blir nå vurdert.

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS