Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Norge må tilpasse kontrollsystemet for økologisk produksjon

30.1.2019

PR(19)02 – Norwegian version

EN NO

ESA anbefaler tiltak for å forbedre det norske kontrollsystemet for økologisk mat- og fôrproduksjon.

Dette er konklusjonen etter at EØS-tilsynet ESA gjennomførte sin første inspeksjon av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter i oktober 2018.

Økologisk produksjon tillater ikke bruk av genmodifiserte organismer (GMO). Det legger også restriksjoner på bruken av kjemiske sprøytemidler, gjødselvarer, antibiotika og andre stoffer. I mars 2017 tilpasset Norge regelverket for økologisk produksjon for å implementere EØS-lov.

Les sammendraget av rapporten her.

Mattilsynet ble tildelt oppgaven med å få på plass et kontrollsystem, og har delegert kontrolloppgavene til et eget kontrollorgan.

ESA mener Norge er på riktig spor og at systemet som anvendes jevnt over er tilfredsstillende. Det er likevel behov for noen endringer, blant annet når det kommer til planleggingen av offisielle kontroller og risikobasert prøveinnhenting.

ESAs fullstendige rapport inneholder anbefalinger for å rette opp manglene og forbedre kontrollsystemet i Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS