Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Norges AMR-innsats er et eksempel til etterfølgelse

19.7.2017

PR(17)24 – Norwegian version

EN | NO

Norge har innført en rekke tiltak for å forhindre antimikrobiell resistens (AMR) knyttet til bruken av veterinærlegemidler. EØS-tilsynet ESA og EU-kommisjonen har derfor gjennomført et felles besøk for å kartlegge rutiner som kan være nyttige for andre land i Europa.

Food-SafetyBesøket fant sted mellom 27. februar og 8. mars 2017. Den overordnede konklusjonen er at Norge har gjennomført mange omfattende tiltak for å unngå utvikling av antimikrobiell resistens. De gode resultatene skyldes omfattende samarbeid og koordinering mellom myndigheter og ulike aktører, noe som har en sterk politisk støtte.

Norge rapporterer gjennomgående noen av de laveste salgstallene for antimikrobielle veterinærlegemidler – som antibiotika – blant de landene som sender inn data til det europeiske ESVAC-prosjektet (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption). Samtidig er AMR-nivåene i bakterieprøver fra mennesker og dyr relativt lave i Norge sammenlignet med andre europeiske land. Den gunstige situasjonen kan i stor grad tilskrives mangeårige og omfattende tiltak gjennomført ved hjelp av ulike handlingsplaner.

Nøkkelfaktorer som bidrar positivt i Norge, er biosikkerhetstiltak både på nasjonalt og lokalt plan som inkluderer vaksineprogrammer, fjerning av bindinger mellom de som forskriver og de som selger veterinære legemidler, og oppfordring til å avlive produksjonsdyr som gjentatte ganger blir syke.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS