Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Overvåkingen og innrapporteringen av antimikrobiell resistens i Norge er tilfredsstillende, men har rom for utbedring

1.4.2019

PR(19)08 – Norwegian version

EN  | NO

EØS-tilsynet ESA gjennomførte et tilsyn med den norske overvåkingen og rapporteringen av antimikrobiell resistens (AMR) i bakterier som overføres mellom dyr og mennesker, både sykdoms- og andre bakterier.

Overvåking av AMR i bakterier

EØS-lovgivningen krever at bakterier som kan overføres mellom dyr og mennesker (zoonotiske) og ikke-patogene tarmbakterier (kommensale), må overvåkes for AMR og at resultatene innrapporteres.

Det norske systemet oppfyller langt på vei EØS-kravene. I tillegg gjør Norge på enkelte områder mer enn minimumskravene. ESA la også merke til at det ble jobbet med bevisstgjøring og tiltak rettet mot forebygging av og kontroll med AMR.

Noen forbedringer trengs likevel for å sikre en effektiv gjennomføring av overvåkingsprogrammet for AMR. Dette gjelder å sikre en representativ prøvetaking, koordineringen utført av det nasjonale referanselaboratoriet og arbeidet til de offisielle laboratoriene.

Rapporten inneholder flere anbefalinger for å rette opp svakheter og forbedre systemet som allerede er på plass. Du kan finne rapporten her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS