Browse by year:


Internal Market

Matvælaöryggi: Eftirlit með aukaafurðum dýra á Íslandi er enn ófullnægjandi

3.10.2018

PR(18)26 – Icelandic version

EN | IS

Íslensk stjórnvöld hafa ekki gert viðunandi ráðstafanir til þess að tryggja að allar aukaafurðir dýra séu meðhöndlaðar, unnar og þeim fargað á viðunandi hátt og í samræmi við löggjöf EES svæðisins. Þetta er niðurstaða skýrslu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) sem birt er í dag. Skýrslan byggir á úttekt ESA frá því í júní 2018.

Úttekt ESA leiddi í ljós að mjög takmarkaðar úrbætur hafa átt sér stað frá árinu 2013 þegar ESA gerði síðast athugasemdir við meðhöndlun aukaafurða dýra á Íslandi. Aukaafurðir dýra eru hræ eða líkamspartar dýra og aðrar afurðir sem eru ekki ætlaðar til manneldis. Til þess að tryggja lýðheilsu og dýraheilbrigði eru strangar reglur til staðar sem lúta að meðhöndlun, vinnslu og förgun þessara afurða.

„Þetta mál verður að leysa skjótt og örugglega. Til þess þarf Ísland að gera viðunandi breytingar og tryggja að farið sé með aukaafurðir dýra á viðunandi hátt,“ segir Högni S. Kristjánsson, stjórnarmaður ESA.

ESA hefur einnig hafið samningsbrotamál gagnvart Íslandi vegna rangrar meðhöndlunar, vinnslu og förgunar á aukaafurðum dýra. Sérstaklega er til skoðunar staða mála varðandi beina förgun sláturúrgangs og dýrahræja í urðunarstaði án forvinnslu sem og greftrun dýrahræja á sveitabæjum.

Í skýrslu  ESA, sem finna má hér, eru ábendingar hvernig má bæta úr þessum annmörkum. Íslensk stjórnvöld hafa þegar brugðist við hluta af athugasemdum ESA og útbúið aðgerðaráætlun sem er nú til skoðunar hjá ESA.

Nánari upplýsingar veitir:

Ásta Sigrún Magnúsdóttir
Upplýsingafulltrúi
Sími: +32 2 286 18 78
Farsími: +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS