Browse by year:


Internal Market

NAV-saken: EØS-rettslig vurdering

11.3.2020

PR(20)03 - Norwegian version

EN | NO

ESA har i dag kommet med en EØS-rettslig vurdering av norsk lov i tilknytning til den såkalte NAV-saken.

Kravet om opphold i Norge for kontantytelsene det gjelder er ikke i tråd med EØS-retten. Det følger av ESAs vurdering i et brev til Norge i dag.

Norge får frist til 11. april 2020 med å svare. Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre.

Se brevet her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Head of Communications
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS