Browse by year:


Internal Market

Dyrehelse: Animalske biprodukter blir ikke forskriftsmessig håndtert i Norge

8.12.2010

PR(10)66 - Norwegian version
Norge kan ikke garantere at alle animalske biprodukter håndteres og behandles i tråd med lovens krav. Dette er konklusjonen i en rapport publisert av EFTAs overvåkningsorgan i dag.

Animalske biprodukter er uspiselige deler av dyr som ikke skal benyttes som menneskemat og som kun under gitte forutsetninger kan benyttes som fôr.

EFTAs overvåkningsorgan gjennomførte fra 6. til 17. september 2010 en inspeksjon i Norge for å se nærmere på Norges håndhevelse av EØS-regelverket for animalske biprodukter.

Konklusjonen er at Norge ikke kan sikre at alle animalske biprodukter håndteres og behandles i tråd med regelverket. I forhold til funn under en inspeksjon i fjor, ble det observert en forbedring i tilsynet knyttet til forbudet mot fôring av animalske proteiner til dyr og bruk av kjøtt-og benmel som organiske gjødsel

Rapporten inkluderer 14 anbefalinger til Norge basert på observasjoner gjort under inspeksjonen, noen av de av viktigste er gjengitt under.

Bearbeidingsanlegg for animalske biprodukter er blitt godkjent til tross for at det ved enkelte anlegg ikke benyttes metoder som er godkjent for bearbeiding av den type produkter.

Verken virksomheter eller Mattilsynet hadde full oversikt over alle animalske biprodukter i virksomhetene. Som en følge av dette kunne det ikke garanteres at disse ble håndtert i henhold til kravene og sporbarheten kunne heller ikke alltid demonstreres.

Regelverket for håndtering av animalske biprodukter er basert på blant annet vitenskapelige råd om at praksisen med å fôre dyr med deler av andre dyr kan medføre en risiko for spredning av sykdom.

Les den endelige rapporten her.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Ólafur Valsson
Deputy Director
Internal Market Affairs Directorate
Tel. (+32)(0)2 286 18 68
Mobil: (+32)(0)479 33 30 25

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS