Browse by year:


Internal Market

Ófullnægjandi eftirlit með framleiðslu fiskafurða á Íslandi

8.2.2011

PR(11)05

Íslensk yfirvöld hafa  ekki tryggt að fiskafurðir séu meðhöndlaðar og unnar samkvæmt kröfum EES-samningsins. Þetta er meginniðurstaða skýrslu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) sem birt var í dag.


Skýrslan var samin í kjölfar reglubundinnar skoðunarferðar á Íslandi í nóvember 2010 varðandi opinbert eftirlit með fiskafurðum.

Meginniðurstaða skýrslunnar er að eftirlit með fiskafurðum á Íslandi hafi verið ófullnægjandi á þeim tíma sem skoðunarferðin var farin..

Helstu athugasemdir skoðunarmanna ESA vörðuðu eftirfarandi:

Einkareknar skoðunarstofur sinntu eftirliti í vinnslustöðvum en tilkynntu ekki alla annmarka til lögbærra yfirvalda eins og þeim ber að gera. Því vissu lögbær yfirvöld ekki af annmörkum í vinnslustöðvum í öllum tilvikum.

Skoðunarstofurnar geta ekki talist óhlutdrægar þar sem þær fengu greitt fyrir eftirlitið beint frá eftirlitsþeganum (vinnslustöðvunum).

Sá fjöldi skoðunar- og eftirlitsferða sem farnar voru og fjöldi sýna sem tekin voru af lögbærum yfirvöldum uppfyllti ekki skilyrði EES-samningsins.

Skoðunarmenn ESA gerðu athugasemdir við að ekki var í öllum tilvikum gripið til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að farið væri að lögum þegar þess var þörf.

Einnig gerðu skoðunarmenn ESA athugasemdir við hreinlæti, aðstöðu, verklag og innra eftirlit vinnslustöðva sem heimsóttar voru.

Íslensk yfirvöld hafa lagt fram framkvæmdaáætlun um úrbætur í samræmi við niðurstöður skýrslunnar. Áætlunin er birt sem viðhengi með skýrslunni. ESA mun fylgjast náið með framkvæmd áætlunarinnar.

 

Skýrsluna má nálgast hér

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Valsson
aðstoðarframkvæmdastjóri
Innri markaðssvið
Sími: (+32)(0)479 33 30 25
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS