Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske skatteregler for utflagging av selskaper strider med EØS-avtalen

2.3.2011

PR(11)13 - Norwegian version

Norge bryter EØS-avtalen ved å umiddelbart skattlegge selskaper, eller aksjonærene i selskaper, som flytter hovedkontor til et annet EØS-land. Det er budskapet i en grunngitt uttalelse EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte Norge i dag.


Når et selskap flytter sine aktiviteter til en annen EØS-stat, krever norsk lov at urealiserte kaptalgevinster skattlegges det samme året. Også aksjonærenes urealiserte kapitalgevinster skattlegges umiddelbart. Eiendeler og aksjer i selskaper som flytter eller slås sammen innen Norge rammes ikke av samme regime, ettersom kapitalgevinst i disse tilfellene ikke skattlegges før gevinsten faktisk er realisert.

ESA mener at slik umiddelbar, og dermed potensielt høyere, skattlegging urettmessig straffer selskapene som ønsker å forlate Norge til fordel for et annet EØS-land. De får dårligere vilkår enn selskaper som flytter eller slås sammen innen Norge. De aktuelle skattereglene er til hinder for at selskaper benytter seg av retten til fri etablering, og, i visse tilfeller, et hinder for den frie kapitalflyten. Reglene må derfor anses som ulovlige restriksjoner i forhold til EØS-avtalen.[1]

I tilfeller hvor selskaper flytter til EØS-stater hvor norske skattemyndigheter ikke har mulighet til å be om assistanse fra den andre staten i innkreving av skatter, kan Norge sikre sin rett til å skattlegge kapitalgevinst fra tiden selskapet var etablert i Norge. Det må imidlertid bli gjort på andre og mindre restriktive måter, enn å skattlegge selskapene umiddelbart.

Hensikten med grunngitte uttalelser fra ESA er å gi medlemsstaten, i dette tilfellet Norge, en siste sjanse til å rette opp sitt regelverk før ESA beslutter om saken skal bringes inn for EFTA-domstolen. Norske myndigheter har to måneder på seg fra i dag til å gjøre disse endringene.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontak:

 

Mr. Trygve Mellvang-Berg
Press and Information Officer
Tel: (+32)(0)2 286 18 66
Mob: (+32)(0) 492 900 187[1] Articles 31 and 40 of the EEA Agreement and the  Council Regulation (EC) No 2157/2001 on a Statute for a European Company (SE)
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS