Browse by year:


Internal Market

Fôrhygiene: Flere brudd på EØS-avtalens regler om fôrhygiene avdekket i Norge

17.3.2011

PR(11)17 - Norwegian version

Norske kontroller av fôrhygiene er i all hovedsak i samsvar med EØS-avtalens regler, men en rekke avdekkede svakheter må rettes opp. Det er konklusjonen i en rapport EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) publiserte i dag.


Rapporten er basert på funn etter en kontroll av Norges håndhevelse av EØS-avtalens regler om fôrhygiene, gjennomført i perioden 11.-22. oktober 2010. 

Dette var hovedfunnene:

  • Mattilsynet hadde ikke sikret at innblanding av fiskemel i fôr for ikke-drøvtyggere ble utført i fysisk adskilte innretninger fra fôr for drøvtyggere. Dette skillet er påkrevet som et ledd i kampen mot kugalskap.
  • Norge hadde ikke overholdt tidsfristene for notifikasjon og søknad om registrering for operatørene i fôrbransjen.
  • Ved kontrolltidspunktet hadde ikke alle operatørene i fôrbransjen blitt registrert som påkrevet. Som en følge av dette, hadde ikke Mattilsynet den fulle oversikt over alle operatørene i fôrbransjen i Norge.
  • De offisielle kontrollene dekket ikke alle stadiene i fôrproduksjonen.
  • Mattilsynet hadde ennå ikke opprettet prosedyrer for å verifisere effektiviteten av de gjennomførte, offisielle kontrollene, noe som reglene krever.

ESAs kontroll var den første i Norge etter at de nye EØS-reglene for fôrhygiene trådte i kraft 1. mai 2010.

Rapporten inneholder en rekke tilrådninger til Mattilsynet for å rette opp de avdekkede svakhetene og forsterke det gjeldende kontrollsystemet.  

Les den endelige rapporten her.

 

For mer informasjon kontakt:

Ólafur Valsson
Seksjonssjef i ESAs avdeling for det Indre markedet
Tel: (+32)(0)2 286 18 68
Mobil:
(+32)(0)479 33 30 25
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS