Browse by year:


Internal Market

Umhverfismál: Íslandi stefnt fyrir EFTA dómstólinn fyrir brot á hávaðatilskipuninni

23.3.2011

PR(11)23 - Icelandic version
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) ákvað í dag að stefna Íslandi fyrir EFTA dómstólinn þar sem  viðhlítandi ráðstafanir vegna hávaða á vegum hafa ekki verið gerðar eins og áskilið er í hávaðatilskipuninni.[1]


Tilgangur hávaðatilskipunarinnar er að móta sameiginlega evrópska nálgun í að draga úr skaðlegum áhrifum umhverfishljóða. Í þessu samhengi tekur tilskipunin sérstaklega til hávaða á vegum. Tilskipunin skapar ramma sem stjórnvöld þurfa að nota til þess að bregðast sem best við vandamálum tengdum hávaða frá samgöngum. Helstu úrræðin sem stjórnvöld hafa til þess að bregðast við þessum vanda samkvæmt tilskipuninni eru svokölluð hávaðakort, sem sýna hávaða á ákveðnum svæðum, og aðgerðaráætlanir, sem hafa
það markmið að stýra og draga úr hávaða og óæskilegum áhrifum hans. .

Samkvæmt tilskipuninni átti Ísland að vera búið að teikna hávaðakort fyrir þá vegi landsins þar sem meira en sex milljónir ökutækja fara um á hverju ári[2], fyrir 30. júní 2007. Slík kort eru nauðsynleg til þess að greina vandamál tengd hávaða. Á grundvelli þeirra átti Ísland einnig að hafa útbúið aðgerðaráætlanir fyrir 18. júlí 2008.  

Ísland hefur ekki uppfyllt þessar skyldur sínar samkvæmt hávaðatilskipuninni.

ESA sendi Íslandi áminningarbréf vegna þessa máls í maí 2010. Í kjölfarið sendi stofnunin Íslandi rökstutt álit í október 2010 þar sem Íslandi var veittur tveggja mánaða frestur til þess að grípa til viðeigandi ráðstafana í samræmi við tilskipunina. Þar sem Ísland hefur ekki enn staðið við skuldbindingar sínar hefur ESA ákveðið að stefna Íslandi fyrir EFTA dómstólinn.  

 

Nánari upplýsingar veitir:

 

Hr. Raphaël Meyer                                                                  Trygve Mellvang-Berg,
Fulltrúi                                                                                   Fjölmiðlafulltrúi ESA
Innri markaður                                                                        Sími: (+32)(0)2 286 18 66
Sími (+32)(0)2 286 18 44                                                         Farsími: (+32)(0) 492 900 187

 

 

 [1] Tilskipun 2002/49/EB um stjórn og mat á hávaða.

[2] Samkvæmt upplýsingum frá Íslandi falla eftirfarandi sex vegir undir þessa skilgreiningu: Þjóðvegur 1 (Hringvegur); Þjóðvegur 40 (Hafnafjarðarvegur); Þjóðvegur 41 (Reykjanesbraut), Þjóðvegur 49 (Nesbraut); Þjóðvegur 413 (Breiðholtsbraut) og Þjóðvegur 418 (Bústaðavegur).
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS