Browse by year:


Internal Market

Heilnæmi fóðurs: Hugsanleg áhætta við framleiðslu og notkun fóðurs á Íslandi

11.5.2011

PR(11)32 - Icelandic version
Matvælastofnun hefur ekki fullnægjandi yfirlit yfir fóðurtæki á Íslandi og starfsemi þeirra. Þetta er meginniðurstaða skýrslu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) sem gefin var út í dag. Matvælastofnun hefur þegar hafið úrbætur á þeim atriðum sem gerðar voru athugsemdir við í skýrslunni.


Skýrslan var unnin í kjölfar reglubundinnar skoðunar ESA sem fór fram á Íslandi frá 31. janúar til 4. febrúar 2011 og sneri að opinberu eftirliti me
ð heilnæmi og framleiðslu fóðurs.

Í ljósi athugasemda eftirlitsmannanna sendi ESA 13 tilmæli um úrbætur til íslenskra stjórnvalda. Helstu athugasemdir voru að:

  • Opinbert eftirlit var ekki haft með öllum stigum framleiðslu, vinnslu og dreifingar fóðurs.
  • Fóðurfyrirtæki sem þurrkuðu bygg með aðferðum sem hugsanlega geta valdið mengun voru ekki skylduð til að innleiða og viðhalda skriflegum vinnureglum byggðum á meginreglum um greiningu áhættu og mikilvægra eftirlitsstaða (GÁMES). Á einum stað þar sem skoðun fór fram var olía notuð beint, án varmaskiptis, sem orkugjafi við þurrkun á byggi, ferli sem getur leitt til mengunar þess.

EES löggjöf um hollustuhætti er varða fóður var endurskoðuð sem hluti af heildarlöggjöf um hollustuhætti á sviði matvæla[1]. Mikilvægir þættir þessarar löggjafar eru meðal annars, skylda aðildarríkja til að halda ská yfir alla aðila sem koma að framleiðslu og notkun fóðurs og sú skylda fóðurfyrirtækja að framkvæma áhættumat á vinnsluferlum sínum og beita aðferðum til að draga úr áhættu við framleiðslu fóðurs.

Matvælastofnun svaraði bráðabirgðaskýrslu ESA[2] og setti fram tímasetta áætlun um úrbætur á þeim atriðum sem athugasemdir voru gerðar við. Áætlunin gerir ráð fyrir að krafa verði gerð til framleiðenda sem þurrka bygg um að setja upp vinnureglur byggðar á GÁMES og að skráningu fóðurframleiðenda verði lokið á árinu 2011.

 

Skýrsluna má nálgast hér

 

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Valsson
Aðstoðar framkvæmdastjóri
Innri markaðssvið
Sími (+32)(0)2 286 18 68 7 eða (+32)(0)479 33 30 25

 
 


[1] Hugtak sem vísar  til nokkurra reglugerða sem fela í sér töluverða endurskipulagningu á regluverki EES um hollustuhætti og öryggi matvæla og fóðurs.

[2] Sjá viðauka 4 við lokaskýrslu
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS