Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Få mangler funnet i norsk produksjon av kjøtt og melk

19.5.2011

PR(11)34 - Norwegian version

Norske kjøtt- og melkeprodukter produseres i hovedsak i tråd med lovpålagte krav om mattrygghet og bare små mangler er blitt identifisert. Det er hovedkonklusjonen i en rapport publisert av EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.

ESA utførte en inspeksjon i Norge fra 17. til 26. januar i år, for å sjekke oppfølgingen av EØS-avtalens regler for mattrygghet for næringsmidler av animalsk opprinnelse, spesielt kjøtt- og melkeprodukter.

Hovedkonklusjonen er at det norske Mattilsynet har et tilfredsstillende system på plass for offisielle kontroller av
kjøtt- og melkeproduksjonen.

Noen svakheter ble likevel funnet i Mattilsynets kontroller. Mangler ble identifisert på områder som godkjenning av virksomheter, mikrobiologiske kontroller, samt generelle og spesifikke hygienekrav i virksomhetene,  offisielle kontroller av melkeprodusenter og kontroller av drikkevann.

Til tross for dette er norske kjøtt- og melkeprodukter generelt sett i tråd med kravene i EØS-avtalen.

I et tilsvar til den foreløpige versjonen av rapporten, har Mattilsynet varslet hvordan noen av manglene vil bli fulgt opp. Dette brevet er lagt ved ESAs endelige rapport.

Les den endelige rapporten her.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32(0)492 900 187

eller

Luca Farina,
Senior Officer
ESAs indre markedsavdeling
Tel. (+32)(0)2 286 18 68
Mob. (+32)(0)479 33 30 25


 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS