Browse by year:


Internal Market

Offentlig anbud: Klagesak på det nye Hurtigruten-anbudet lukket

29.6.2011

PR(11)38 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA lukket i dag en klagesak mot Norge angående anbudsprosessen for de offentlige transporttjenestene mellom Bergen og Kirkenes.


Klagen angikk anbudsprosessen som førte til at en ny avtale mellom norske myndigheter og Hurtigruten ASA ble inngått våren 2011.

Klageren hevdet to ting i sin klage:

  • Norske myndigheter skulle ha delt anbudet opp i mindre deler, slik at små- og mellomstore selskap kunne hatt mulighet til å vinne deler av anbudet og deretter betjene ruten sammen.
  • Norske myndigheter skulle ha stilt krav til mer miljøvennlige fartøy.

Ifølge EØS-avtalens anbudsregler står imidlertid kontraktsmyndigheten i prinsippet fritt til å definere omfanget av en offentlig anbudskontrakt, så lenge det gjøres på en ikke-diskriminerende måte.

EØS-avtalens anbudsregler gjør det dessuten klart at miljøytelse ikke er relevant når man skal vurdere lovligheten av en anbudsprosess. Dette forutsetter at miljømessige forhold ikke var inkludert i anbudsspesifikasjonene og at det ikke foreligger sekundær EØS-lovgivning med ytelseskrav til den aktuelle typen fartøy.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg,
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS