Browse by year:


Internal Market

Offentlig anbud: Norge erkjenner brudd på EØS-avtalen

29.6.2011

PR(11)40 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA vedtok i dag å avslutte sin undersøkelse av en kontrakt for buss- og sjøtransport tildelt av Finnmarks fylkeskommune. Norske myndigheter har erkjent at kontrakten ble inngått i strid med EØS-avtalen.


I 2006 forhandlet Finnmark fylkeskommune med Finnmark Fylkesrederi og Rutebilselskap AS (nå Boreal Transport Norge AS) med sikte på å inngå en ny kontrakt for busstjenester og en ny kontrakt for ferge- og hurtigbåttjenester. Kontraktene hadde en anslått verdi av henholdsvis 750 millioner og 1 milliard kroner.

Forhandlingene og den endelige tildelingen av kontraktene i juni 2007 foregikk imidlertid uten noen form for anbudskonkurranse, noe som er i strid med EØS-avtalen.

I lys av dette åpnet ESA en formell undersøkelse av saken 13 oktober 2010. I et brev to måneder senere erkjente norske myndigheter overfor ESA at de nevnte kontraktene var blitt tildelt i strid med EØS-reglene for offentlige anbud.

Vedtaket om å lukke saken er i tråd med ESAs nåværende retningslinjer for offentlige anbud, hvor ESA vil lukke en sak hvis den aktuelle staten har erkjent at en kontrakt er blitt tildelt i strid med EØS-avtalen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef,
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)492 900 187

 

eller

 

Steven Verhulst
Senior Officer
Internal Market Affairs Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 58

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS