Browse by year:


Internal Market

Sosial sikkerhet: Norske regler for arbeidsledighetstrygd i strid med EØS-avtalen

30.6.2011

PR(11)42 - Norwegian version

Norge og Island må endre sine lover om vilkår for utbetaling av arbeidsledighetstrygd til utenlandske arbeidere som kun har arbeidet kort tid i de respektive landene. Det er konklusjonen i to grunngitte uttalelser som EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt Norge og Island.


EØS-avtalen gjør det klart at man ikke kan sette krav til hvor lenge en person har hatt arbeid i Norge eller Island for å regne med de oppsparte rettighetene personen har med seg fra andre EØS-land
.[1]

Likevel krever norsk lov at en utenlandsk arbeider må ha jobbet fulltid i åtte av de siste tolv ukene før han eller hun blir arbeidsledig, for at EØS-rettighetene skal regnes med. Island har en lignende regel, som krever at den utenlandske arbeideren må ha jobbet fulltid i landet den siste måneden. Konsekvensen av reglene vil være at en utlending som blir arbeidsledig mot sin vilje i løpet av denne perioden, ikke vil kunne motta noen arbeidsledighetstrygd fra noen EØS-stat.

Både Island og Norge har hevdet at reglene er ment å hindre trygdesvindel. Men ifølge EØS-retten, kan slik svindelmistanke bare bli håndtert på en sak-til-sak-basis. En generell regel som fratar mange utenlandske arbeidere rettmessige goder, er uproprosjonal.

I tillegg krever norsk lov at den økonomiske aktiviteten må ha startet innen tolv uker etter ankomst til landet for at man skal regne med forsikringsperioder eller arbeid i andre EØS-stater. En slik regel finnes imidlertid ikke på nasjonalt nivå, hvis en arbeidsperiode blir avbrutt. Tolvukersregelen er dermed diskriminerende for arbeidstakere fra andre EØS-land.

Hensikten med grunngitte uttalelser fra ESA er å gi medlemsstatene en siste sjanse til å rette opp sitt regelverk før ESA beslutter om saken skal bringes inn for EFTA-domstolen. Norge og Island har to måneder på seg fra i dag for å gjøre de nødvendige endringene.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)492 900 187

eller

 

Xavier Lewis
Director, Legal & Executive Affairs Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 30

 [1] Se den oppdaterte versjonen av Council Regulation (EEC) No 1408/71 datert 14. juni 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self employed persons and to members of their families moving within the Community.
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS