Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske regler for barnetrygd i strid med EØS-avtalen

6.7.2011

PR(11)48 - Norwegian version

Norge må fjerne en begrensning på utbetaling av barnetrygd til foreldre hvor én av dem arbeider i Norge, mens barnet bor med den andre i en annen EØS-stat. Det er hovedbudskapet i en grunngitt uttalelse, en siste advarsel, som EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har sendt Norge i dag.


Problemet oppstår når en forelder bosatt i Norge er separert (faktisk eller ved skilsmisse) fra resten av familien.

Ifølge norsk lov har en person som arbeider i Norge, rett til barnetrygd hvis barnets vanlige bosted er sammen med ham eller henne. Norske myndigheter undersøker ikke i hvert enkelt tilfelle om barnet er (økonomisk) avhengig av forelderen som bor i Norge. EØS-reglene tilsier imidlertid at staten er forpliktet til å utbetale barnetrygd hvis barnet faktisk er (økonomisk) avhengig av denne forelderen.

EØS-avtalen koordinerer trygdesystemet i EØS-statene, men harmoniserer dem ikke. Følgelig er tildeling av barnetrygd primært opp til staten hvor en forelder er yrkesaktiv, selv for et barn som bor utenfor territoriet til staten. Dette prinsippet gjelder uavhengig av foreldrenes sivilstand.

En grunngitt uttalelse fra ESA er trinn to i en sak om manglende eller feilaktig gjennomføring. ESA kan beslutte å bringe saken inn for EFTA-domstolen dersom Norge ikke gjør de nødvendige endringene innen to måneder etter å ha mottatt den grunngitte uttalelsen.

For further information, please contact:

Mr.Xavier Lewis
Director, Legal & Executive Affairs Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 30

 

 

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS