Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge fjerner turnus-plikt for leger med utdanning fra andre EØS-land

14.9.2011

PR(11)63 - Norwegian version

Leger med utdanning fra et annet EØS-land er ikke lenger pålagt 18 måneders turnustjeneste for å kunne virke som privatpraktiserende lege i Norge. EFTAs overvåkingsorgan ESA avsluttet derfor i dag den formelle saken som ble åpnet mot Norge om dette i juni 2010.

I mars 2011 fjernet Norge kravet til leger utdannet i et annet EØS-land om å fullføre 18 måneders turnus for å kunne få autorisasjon til drive privat praksis i Norge. Norske myndigheter har opplyst at de nå vil gjennomgå søknader som har ligget på vent i tråd med denne endringen.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre en bestemmelse om automatisk anerkjennelse av leger med grunnleggende medisinsk utdannelse fra et annet EØS-land[1]. Slik utdannelse skal være harmonisert på et minimumsnivå over hele EØS-området.

Dette forhindrer imidlertid ikke at Norge kan stille andre krav for å bli godkjent i yrket, som for eksempel tilstrekkelig kunnskap i norsk språk eller god vandel.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
Tel (+32)(0)2 286 18 66
Mob: (+32)(0)492 900 187[1] se vedlegg V.1.1 av direktiv 2005/36
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS