Browse by year:


Internal Market

Dyrehelse: Mangler funnet i norsk grensekontroll

29.9.2011

PR(11)65 - Norwegian version

Manglende samordning preger den norske grensekontrollen av bysseavfall fra skip og private forsendelser av animalske produkter. I tillegg tillater Norge import av kjæledyr fra Svalbard i strid med EØS-regelverket. Det er konklusjonen i en inspeksjonsrapport publisert i dag av  EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

 

I rapporten påpekes det blant annet at:

  • Kjæledyr fra Svalbard ble tillatt innført til Norge uten opphold i karantene, slik det er krav om i EØS-regelverket.
  • Ikke alt bysseavfall fra skip i internasjonal trafikk ble kontrollert slik det skal.
  • Bare distriktskontorer med grensekontrollstasjon hadde kontrollinstrukser fra Mattilsynets hovedkontor. Tre av fire distriktskontorer var dermed uten slik instruks.
  • Ulovlig innførte animalske produkter ble ikke alltid beslaglagt og destruert slik det er krav om.

Rapporten er basert på en inspeksjon gjennomført i Norge i mai 2011.

ESA har mottatt Norges kommentarer til et utkast av rapporten, som ble sendt til Norge kort tid etter inspeksjonen. Kommentarene er lagt ved ESAs endelige rapport, sammen med en tabell over planlagte eller igangsatte tiltak for å utbedre manglene. Tiltakene vil bli fulgt opp av ESA

Les den endelige rapporten her

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob (+32)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS