Browse by year:


Internal Market

Offentlige anskaffelser: Busskonsesjoner i Aust-Agder tildelt i strid med EØS-avtalen

12.10.2011

PR(11)69 - Norwegian version

Aust-Agder fylkeskommune har tildelt og forlenget fem konsesjoner for busstransport i fylket i strid med EØS-reglene. Det er konklusjonen i et formelt åpningsbrev EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte Norge i dag.


Beslutningen om å tildele konsesjonene ble tatt i juni 2007, for perioden 2009-2012, og inneholdt en mulighet for opptil fire års forlengelse. I juni 2010 vedtok fylkeskommunen å forlenge kontraktene, som samlet har en verdi på omlag NOK 1 milliard. Beslutningene ble tatt uten noen form for anbud eller kunngjøring.

Tildeling av slike tjenestekonsesjoner er omfattet av grunnleggende EØS-regler, spesielt prinsippet om ikke-diskriminering. Dette prinsippet innebærer en plikt om åpenhet, for å sørge for konkurranse og lik behandling av potensielle tilbydere.

Åpenhetsplikten gjelder når tjenestekonsesjonen kan være av interesse for en virksomhet fra en annet EØS-stat enn den hvor konsesjonen tildeles. Basert på verdien og lengden av kontraktene i Aust-Agder, som er på opptil åtte år, mener ESA at de har slik interesse.

ESA mener at tildelingen ikke ble gjort i samsvar med åpenhetsplikten, siden fylkeskommunen utelukkende forhandlet fram og tildelte konsesjonene til de eksisterende tilbyderne.

Et formelt åpningsbrev er det første skrittet i en traktatsbruddprosess mot en EØS-stat. Norske myndigheter er nå gitt en frist på to måneder til å svare på innholdet i brevet.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS