Browse by year:


Internal Market

Matvaretrygghet: Norge må forbedre kontrollen av storfe og storfekjøtt

18.1.2012

PR(12)01 - Norwegian version

Det norske systemet for registrering av gårder og identifikasjon av storfe er i hovedsak i tråd med kravene i EØS-avtalen. Noen mangler ved merking og transport av storfe må imidlertid rettes opp.


Det er konklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) i dag. Norge blir bedt om å rette opp manglene, som ble avdekket under en inspeksjon gjennomført i oktober 2011.

Foredlingsvirksomhetene som ble besøkt under ESAs inspeksjon, hadde stort sett tilfredsstillende sporbarhets­systemer. Produktene var likevel merket feil hos flere av de besøkte matbutikkene slik at nøkkelinformasjon manglet. Det svekker sporbarheten av storfekjøtt i Norge.

Inspeksjonen avdekket videre mangler både i Mattilsynets kontroll av den obligatoriske merkeordningen og i oversikten over de frivillige ordningene. Flere feil i selve anvendelsen av merkeordningene ble også påpekt.

Les den endelige rapporten her.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS