Browse by year:


Internal Market

Matvaretrygghet: Norsk viltkjøtt oppfyller i hovedsak EØS-krav

14.2.2012

PR(12)08 - Norwegian version

Norsk viltkjøtt oppfyller i hovedsak kravene til mattrygghet, og bare mindre mangler er avdekket. Det er hovedkonklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i dag.

ESA gjennomførte en inspeksjon i Norge i november 2011 for å kontrollere at produksjon og salg av oppdrettsvilt og frittlevende vilt er i overensstemmelse med kravene i EØS-avtalen.

Hovedkonklusjonen er at kontrollen i Norge er tilfredsstillende. Særlig er det gjennomført gode tiltak for å styrke opplæringen av jegere.

På enkelte områder er det likevel mangler, for eksempel med hensyn til opplæring og koordinering innad i Mattilsynet, godkjenning av virksomheter og hygienekrav til virksomhetene.

I Mattilsynets svar på ESAs foreløpige rapport fremgår det at tilsynet allerede har  iverksatt tiltak for å rette opp noen av manglene og at ESAs anbefalinger følges opp. Mattilsynets svar er vedlagt den endelige rapporten.

Les den endelige rapporten her.

 

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS