Browse by year:


Internal Market

EØS-krav til mathygiene ikke overholdt i hvitfisk-sektoren i Norge

14.3.2012

PR(12)12 - Norwegian version

Mens den norske oppdrettssektoren generelt sett følger hygienekravene i EØS-avtalen, er det rom for betydelige forbedringer når det gjelder foredlingen av hvitfisk i anlegg på land. Det er hovedkonklusjonen i en rapport EFTAs overvåkningsorgan ESA offentliggjør i dag. 

ESA gjennomførte en inspeksjon i Norge høsten 2011 for å sjekke om den offentlige kontrollen av produksjon og salg av fiskeriprodukter ble utført i tråd med EØS-avtalen. 

Oppdrettssektoren opererer generelt sett innenfor lovverkets hygienekrav, inkludert kravene til fareanalyse og kontroll med utsatte punkter i produksjonsprosessen (HACCP). 

Imidlertid ble det avdekket flere mangler i landbaserte anlegg for foredling av hvitfisk, som for eksempel:  

  • Bygningsmessige forhold i anleggene gjorde det vanskelig å oppfylle hygienekrav
  • Fare for forurensing av produkter under foredlingen
  • Produkter ble ikke lagret og/eller merket på skikkelig vis.

I tillegg fungerte ikke HACCP-systemene i disse anleggene på en tilfredsstillende måte.

Enkelte mangler i Mattilsynets kontrollrutiner ble også påpekt av ESA.

ESA-inspektørene fant ingen spor etter bruk av polyfosfater som tilsetningstoff i saltfisk, noe som tidligere har vært et problem.

Mattilsynet iverksatte øyeblikkelige tiltak i forhold til de alvorligste problemene som ble avdekket under inspeksjonen. I tillegg fremgår det av Norges svar på ESAs foreløpige rapport at det er satt i verk tiltak for å rette opp en del av de øvrige manglene. Svaret er vedlagt den endelige rapporten.

Les den endelige rapporten her.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel: (+32)(0)2 286 18 66
mob: (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS