Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske restriksjoner på barnetrygd til EFTA-domstolen

28.3.2012

PR(12)17 - Norwegian version

Norge må fjerne restriksjonene på utbetaling av barnetrygd i saker hvor en forelder arbeider i Norge, mens barnet bor med den andre forelderen i et annet EØS-land. EFTAs overvåkingsorgan ESA vedtok i dag å legge denne saken fram for EFTA-domstolen.

Ifølge norsk lov har en person som arbeider i Norge bare rett til barnetrygd hvis barnet bor sammen med ham eller henne. Norske myndigheter undersøker ikke hvorvidt barn som bor utenlands faktisk er forsørget av forelderen som bor i Norge når foreldrene ikke bor sammen. Dette mener ESA er i strid med EØS-reglene, som gir en rettighet til å motta barnetrygd hvis barnet faktisk forsørges av foreldren, uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke.

EØS-avtalen koordinerer medlemsstatenes trygdesystemer i grenseoverskridene saker. I tråd med dette er det den staten hvor en forelder er økonomisk aktiv som i første rekke har ansvaret for trygdeytelser, selv når det dreier seg om et barn som bor utenfor den aktuelle staten. Dette prinsippet gjelder uavhengig av foreldrenes samlivsstatus.

Siden Norge ikke har fulgt opp ESAs siste advarsel i saken, en grunngitt uttalelse fra ifjor sommer, vil saken nå bli sendt til EFTA-domstolen.

Bakgrunn om trygdereglene i EØS-avtalen finner du her.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob.: (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS