Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: Norske regler for midlertidige vognkort i strid med EØS-avtalen

13.6.2012

PR(12)30 - Norwegian version

Norge må tillate bruk av kjøretøy med midlertidige vognkort og nummerskilt utstedt i et annet EØS-land inntil kjøretøyets ordinære registrering i Norge er på plass. Det er konklusjonen i en grunngitt uttalelse vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.
 
I utgangspunktet kan ikke et registreringspliktig kjøretøy brukes i Norge uten gyldig vognkort og kjennemerker. Det kan likevel flyttes, prøves, demonstreres eller kjøres i forbindelse med registrering hvis kjøretøyet er i forsvarlig stand og utstyres med et midlertidig vognkort og nummerskilt. Norske regler krever at denne midlertidige registreringen må utføres i Norge og at en daglig avgift betales.
 
Som en følge av disse reglene vil et importert kjøretøy med midlertidig vognkort og kjennemerker fra et annet EØS-land ikke kunne bli brukt på norske veier. Dette til tross for at alle EØS-land er forpliktet til å anerkjenne vognkort som er utstedt i et annet EØS-land.
 
En grunngitt uttalelse er det andre trinnet i en traktatbruddsprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis Norge ikke tar de nødvendige skritt for å følge den grunngitte uttalelsen innen to måneder.
 
For ytterlige informasjon, vennligst ta kontakt med:
 
Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS