Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: Norsk forbud mot bonuspoeng på flyreiser i strid med EØS-regler

4.7.2012

PR(12)39 - Norwegian version

Forskriften som forbyr flyselskaper å tilby bonuspoeng på flyreiser innenlands i Norge er i strid med EØS-avtalen. Det er den foreløpige konklusjonen i et formelt åpningsbrev EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte Norge i dag.


Norge innførte et generelt forbud mot bonuspoeng for innenlandsruter 1. august 2007. Et slik generelt forbud er etter ESAs syn i strid med EØS-avtalens direktiv om urimelig handelspraksis[1].

Direktivet inneholder en uttømmende liste over urimelig handelspraksis. Det er bare i disse tilfellene man kan ha et generelt forbud. Siden flyselskapenes bonusordninger ikke er på listen, er et generelt forbud  ikke tillatt.

Uavhengig av dette mener ESA at forbudet også er et uberettiget hinder for to grunnleggende friheter innen EØS: friheten til å tilby tjenester og etableringsfriheten for flyselskap.

Et formelt åpningsbrev er det første skrittet i en såkalt traktatbruddsprosedyre. Hvis norske myndigheter ikke følger opp brevet innen to måneder, vil ESA vurdere å sende en grunngitt uttalelse, som er siste skritt før en eventuell domstolsbehandling.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 

 

 

 

 [1] Direktiv 2005/29/EC om urimelig handelspraksis.
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS