Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Mangelfull norsk kontroll av matemballasje og kjøkkenutstyr

10.7.2012

PR(12)45 - Norwegian version

Den offentlige kontrollen i Norge av import, produksjon og bruk av såkalte matkontaktmaterialer (for eksempel emballasje, matproduksjonsutstyr og kjøkkenutstyr) må strammes inn for å sikre at slike materialer er dokumentert trygge. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport EFTAs overvåkningsorgan ESA offentliggjør i dag.

Rapporten er basert på en inspeksjon gjennomført av ESA i mars 2012 for å sjekke om den offentlige kontrollen av matkontaktmaterialer ble utført i tråd med EØS-lovgivningen. Matkontaktmaterialer omfatter alt fra redskaper solgt i kjøkkenbutikker til emballasje og utstyr brukt av næringsmiddelindustrien. Slike materialer må ikke avgi helsefarlige kjemiske eller andre stoffer til maten.

De viktigste manglene som ble avdekket er:

  • Begrenset kontroll av produsenter og importører av matkontaktmaterialer.
  • Ikke grundig nok kontroll av matprodusenter for å sikre at matkontaktmaterialer som brukes oppfyller kravene.
  • Ingen offentlig prøvetaking av matkontaktmaterialer har blitt utført, bortsett fra prøver tatt i forbindelse med to EU-koordinerte undersøkelser i 2007 og 2011.

Mattilsynet har notert seg de avdekkede manglene, adressert noen av dem i et svar til en foreløpig versjon av rapporten og har startet arbeidet med rapportens anbefalinger. Mattilsynets svarbrev er lagt ved den endelige rapporten.

Les den endelige rapporten her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


Want to help us improve our website?

We are in the process of designing a new website and need your help!

We kindly ask you to participate in a short exercise which will help us improve your experience of the ESA website.

imgbanner4
This website is built with Eplica CMS