Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: God norsk kontroll med smittsomme sykdommer, men mangler funnet ved sykehuskjøkken

19.9.2012

PR(12)57 - Norwegian version

 

EFTAs overvåkningsorgan ESA offentliggjorde i dag en rapport om kontroll av sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker i Norge etter en inspeksjon gjennomført i juni 2012. Hovedkonklusjonen i rapporten er at kravene om kontroll av Salmonella og andre sykdommer  er  til dels strengere i Norge enn det som kreves av EØS-lovgivningen. Rapporten påpeker bare mindre mangler i rutinene.

Imidlertid  avdekket inspeksjonen alvorlige mangler ved hygienen i en av virksomhetene som ble undersøkt, et sykehuskjøkken som lager mat til et stort antall pasienter. Funnene førte til at Mattilsynet stengte kjøkkenet umiddelbart:

  • All matlaging ble midlertidig stanset
  • Hygeniske tiltak ble gjennomført
  • Umerkede produkter, produkter utgått på dato, og produkter som ikke var ment for frysing, men som likevel ble funnet i en fryser hos virksomheten, ble destruert.

Allerede i 2007 fant ESA, under en tilsvarende inspeksjon, mangler i hygienekontrollen av det samme sykehuskjøkkenet. Norge varslet da at ESAs inspeksjon ville bli fulgt opp med flere tiltak, inklusive oppfølging av kjøkkenet.

Mattilsynet har notert seg de mangler som er avdekket i  juni 2012 og har startet arbeidet med tiltak for å følge opp anbefalingene i rapporten. Mattilsynets svarbrev er lagt ved den endelige rapporten.

Les den endelige rapporten her.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS