Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske regler om momsrepresentanter i strid med EØS-avtalen

19.9.2012

PR(12)58 - Norwegian version

Norge bryter EØS-reglene ved å kreve av utenlandske virksomheter som ønsker å drive forretninger i Norge, må oppneve en særskilt representant for merverdiavgiftformål. Dette er konklusjonen i en grunngitt uttalelse vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.


De norske reglene krever at selskaper etablert i utlandet må oppnevne en representant i Norge, som er gjensidig ansvarlig for utregning og innbetaling av merverdiavgift. Slike regler øker kostnadene og gjør adgangen til det norske markedet vanskeligere. Reglene kan derfor hindre den frie bevegligheten av varer og tjenester i det indre marked.

Norge har en rettmessig interesse i å sikre effektiv skatteovervåkning og hindre skatteunndragelser. Imidlertid har Norge inngått avtaler med en rekke EØS-stater om gjensidig assistanse i utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift. Kravet om en momsrepresentant går derfor utover hva som er nødvendig for å oppnå dette målet.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis Norge ikke følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS