Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: Norge må endre regler for skattefradrag for renteutgifter til eiendom i EØS-land

19.9.2012

PR(12)59 - Norwegian version

Norske regler som nekter skattebetalere fradrag for renteutgifter på lån til fast eiendom i Tyskland, Belgia, Italia, Malta, Bulgaria og Portugal er i strid med EØS-avtalen. Det er konklusjonen i en grunngitt uttalelse vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.

Ifølge norske skatteregler er det bare mulig å trekke fra renteutgifter på lån til fast eiendom i Norge eller i en EØS-stat hvor Norge har rett til å skattlegge eiendommen. ESA mener disse reglene er til hinder for den frie bevegeligheten av kapital i det indre marked, ettersom de gjør det mindre attraktivt å investere i de seks EØS-statene som ikke omfattes av en slik skattefordel.

Norge hevder at dette hinderet er nødvendig for å sikre helheten i det norske skattesystemet og fordelingen av skattemyndighet mellom EØS-statene. ESA er uenig i dette, siden det ikke er noen direkte sammenheng mellom fradragsretten og den faktiske skattleggingen av eiendommen.

ESA mener også at risikoen for doble fradrag eller skatteunndragelse kan møtes gjennom andre, mindre restriktive tiltak. Norge har inngått skatteavtaler med alle EØS-statene, som har en plikt til å gi administrativ assistanse for utveksling av informasjon.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 

 

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS