Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske regler om bruk av vannscootere i strid med EØS-avtalen

3.10.2012

PR(12)60 - Norwegian version

Det norske forbudet mot bruk av vannscootere, med svært begrensede unntaksmuligheter, er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av varer. Det er konklusjonen i et formelt åpningsbrev EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte til Norge i dag.

ESA har flere innvendinger mot de nåværende norske reglene, som trådte i kraft gjennom en forskrift vedtatt 22. juni i år:

  • Systemet for unntak fra forbudet er ikke godt nok. Det legger ikke opp til at områder hvor vannscootere faktisk kan brukes blir identifisert innen rimelig tid, slik EØS-reglene krever.
  • Unntak fra forbudet er bare mulig i svært begrensede områder. ESA er enig i at det finnes områder hvor det er nødvendig med et strengt miljøvern og går ikke imot restriksjoner på bruk av vannscootere i slike områder. Forbudssonene som er markert i et kartvedlegg til forskriften, dekker imidlertid store deler av kysten,  og inkluderer områder hvor restriksjonene ikke synes nødvendige ut fra miljøhensyn.
  • Reglene virker lite konsekvente ettersom bruk av vannscootere er forbudt i områder hvor bruk av fritidsbåter med motor er tilatt.

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en traktatbruddprosedyre. Norge er nå gitt en frist på to måneder til å svare på innholdet i brevet. Hvis ikke saken løse etter dette, vil ESA vurdere å vedta en grunngitt uttalelse, som er det siste steget før saken eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.

Les det formelle åpningsbrevet her. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS