Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må endre avgiftsregler for utenlandsregistrerte biler

21.11.2012

PR(12)68 - Norwegian version

Norske regler for engangsavgift for biler er som er leaset eller ulånt i Norge, men  registrert i et annet EØS-land, er ikke i tråd med EØS-avtalen. Det er konklusjonen i to brev EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte Norge i dag. 

Det første brevet, en grunngitt uttalelse, gjelder regelen om at en person med fast opphold i Norge må betale full engangsavgift til staten for å kunne bruke en leaset, utenlandsregistrert motorvogn på norske veier. Ifølge EØS-retten kan Norge kreve innbetaling av en slik registreringsavgift så lenge kjøretøyet i hovedsak brukes på norske veier, men bare i forhold til hvor lenge bilen faktisk brukes i  Norge. Det kan kun kreves full avgift dersom bilen brukes i Norge hele sin levetid. ESA mener derfor de norske reglene for leasede biler er uproposjonale og i strid med EØS-avtalens frihet til å tilby og motta tjenester over landegrensene.

Det andre brevet, et formelt åpningsbrev, gjelder engangsavgift på private kjøretøy som er registrert i et annet EØS-land, men som er utlånt for bruk i Norge. Ifølge EØS-retten kan Norge heller ikke i dette tilfellet kreve full engangsavgift uten begrunnelse og uten å ta høyde for hvor lenge kjøretøyet brukes i Norge. 

Et formelt åpningsbrev er det første trinnet i en traktatbruddprosedyre, hvor Norge gis en frist på to måneder til å svare på innholdet i brevet.

En grunngitt uttalelse er trinn to i traktatbruddprosedyren. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS