Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge og Island må ytterligere styrke overvåking av pengehvitvasking

13.12.2012

PR(12)82 - Norwegian version

Fristen for å implementere det tredje hvitvaskingsdirektivet[1] gikk ut 15. desember 2007. Både Norge og Island har gjennomført direktivet i nasjonalt lovverk, men med noen mangler. I begge land finnes det tjenestetilbydere som ikke er underlagt noe offentlig overvåkingsorgan. Dette er i strid med EØS-reglene, ifølge to grunngitte uttalelser vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

I Norge blir verken truster, tjenesteselskaper eller store kontantkjøp overvåket av noe offentlig organ. På Island er eiendomsmeglere og revisorer uten slik overvåkning. Norge og Island må styrke kontrollen og oppfølgingen av mistenkelige finansielle transaksjoner på disse områdene.

Hensikten med overvåkingen er å forhindre og minske faren for hvitvasking av penger og finansiering av terrorvirksomhet og beskytte finanssektoren og andre sektorer som er spesielt utsatt for slik virksomhet.

Norge og Island innrømmer at implementeringen er mangelfull, men har ennå ikke fått på plass noen praktisk og effektiv løsning på saken.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke de to landene følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

 

For ytteligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 [1] Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS