Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må endre forbud mot utlodninger knyttet til varekjøp

23.1.2013

PR(13)02 - Norwegian version

Det norske forbudet mot å iverksette utlodninger eller konkurranser der man må kjøpe en vare eller tjeneste for å delta, bryter med EØS-avtalens regler om forbrukerretigheter. Det er konklusjonen i en grunngitt uttalelse vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.

Den norske markedsføringsloven inneholder et generelt forbud mot utlodninger eller konkurranser som knyttes til kjøp av varer eller tjenester.

Ifølge Handelspraksisdirektivet kan imidlertid et forbud mot handelspraksis bare baseres på en vurdering fra sak til sak. Direktivet innebærer en total harmonisering av slikt regelverk i EØS, noe som betyr at EØS-landene ikke kan ha regler som er strengere enn direktivet. Et generelt forbud som det norske er ikke tillatt.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

 

For ytteligere informasjon kontakt:

Mr. Trygve Mellvang-Berg
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS