Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Møte med Norge og Island for å drøfte hestekjøttskandalen

20.2.2013

PR(13)10 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har besluttet å innkalle til et møte i EFTAs veterinære komité den 21. februar for å drøfte hestekjøttskandalen.

På møtet vil ESA gå igjennom tiltakene som er gjort for å vurdere situasjonen i Norge og Island og foreslå en koordinert kontrollplan for å avdekke mulig matsvindel.

Planen vil ha én måneds varighet, men kan bli utvidet ytterligere to måneder. Den legger opp til to konkrete tiltak:

  • Avdekke umerket hestekjøtt i matvarer: Planen legger opp til kontroller av mat som tilbys forbrukere og markedsføres med storfeinnhold, for å avdekke umerket hestekjøtt. Kontrollene vil hovedsakelig gjelde butikker.
  • Avdekke mulige medisinrester (fenylbutazon) i hestekjøtt ment for konsum: Planen legger opp til tester av én prøve per 50 tonn hestekjøtt.

Planen innebærer jevnlig rapportering av kontrollresultatene fra Norge og Island til ESA, inkludert informasjon om prøvetakning, analyser utført og oppfølgingskontroller. Ved funn av hestekjøtt vil landet hvor dyrene ble sertifisert for slakting også bli innrapportert.

All informasjon vil bli gitt videre til EU-kommisjonen og lagt inn i det europeiske meldesystemet for helsefarlig mat og fôr (RASFF) slik at alle myndigheter i EØS umiddelbart får tilgang til den.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Press & Information Officer 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS