Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: ESA vedtar plan for kontroll av hestekjøtt i Norge og Island

21.2.2013

PR(13)15 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA vedtok i dag en plan for kontroll av hestekjøtt i Norge og Island. Planen ble presentert på et møte i Brussel torsdag formiddag.

På møtet i EFTAs vetrinære komité la Norge og Island fram de tiltakene som allerede er gjennomført for å følge opp hestekjøttskandalen i de to landene. Deretter la ESA fram en koordinert kontrollplan som skal samkjøre prøvetaking, analyser og rapportering på europeisk nivå.

Komitéen uttrykte ingen innvendinger mot planen og ESA har derfor i dag vedtatt en anbefaling med detaljer rundt hvordan den skal gjennomføres.

Planen vil ha én måneds varighet. Etter en evaluering kan den bli forlenget med to måneder. Planen legger opp til to konkrete tiltak:

  • Avdekke umerket hestekjøtt i matvarer: Planen legger opp til kontroller av mat som tilbys forbrukere og som markedsføres med storfeinnhold, for å avdekke umerket hestekjøtt. Kontrollene vil hovedsakelig gjelde butikker.
  • Avdekke mulige medisinrester (fenylbutazon) i hestekjøtt ment for konsum: Planen legger opp til tester av én prøve per 50 tonn hestekjøtt.

Planen innebærer jevnlig rapportering av kontrollresultatene fra Norge og Island til ESA, inkludert informasjon om prøvetakning, analyser utført og oppfølgingskontroller. Ved funn av hestekjøtt vil landet hvor dyrene ble sertifisert for slakting også bli innrapportert.

All informasjon vil bli gitt videre til EU-kommisjonen og lagt inn i det europeiske meldesystemet for helsefarlig mat og fôr (RASFF) slik at alle myndigheter i EØS umiddelbart får tilgang til den.

Anbefalingen kan leses i sin helhet her.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS