Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: Norsk forbud mot bonuspoeng på flyreiser i strid med EØS-regler

20.3.2013

PR(13)24 - Norwegian version

Forskriften som forbyr flyselskaper å tilby bonuspoeng på flyreiser innenlands i Norge er i strid med EØS-avtalen. Det er konklusjonen i et grunngitt uttalelse EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte Norge i dag.

Norge innførte et generelt forbud mot bonuspoeng for innenlandsruter 1. august 2007. Et slik generelt forbud er etter ESAs syn i strid med EØS-avtalens direktiv om urimelig handelspraksis.

Direktivet inneholder en uttømmende liste over hva som regnes som urimelig handelspraksis. Det er bare i disse tilfellene man kan ha et generelt forbud. Siden flyselskapenes bonusordninger ikke er på listen, er et generelt forbud  ikke tillatt.

Uavhengig av dette mener ESA at forbudet også er et uberettiget hinder for to grunnleggende friheter innen EØS: friheten til å tilby tjenester og etableringsfriheten for flyselskap.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS