Browse by year:


Internal Market

Dyrevelferd: Mangelfull kontroll av dyretransport i Norge

10.4.2013

PR(13)27 - Norwegian version

Den norske kontrollen av dyretransport er ikke i tråd med reglene om dyrevelferd i EØS-avtalen. Det er blant konklusjonene i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.

Rapporten er basert på en inspeksjon i Norge i oktober 2012.

Inspeksjonen viste at Norge mangler systematisk kontroll av de forskjellige stadiene i en dyretransport. Kontroller av dyrevelferd under transport blir stort sett bare gjort ved ankomst til et slakteri. Det mangler altså kontroll ved avreisested og under selve transporten.

Inspeksjonen avdekket også brudd på reglene om transporttid av levende dyr. EØS-reglene krever egne godkjente biler for transporter over åtte timer. Transport av dyr til oppdrett og/eller gårdsdrift varer ofte mye lenger enn åtte timer i Norge, noen ganger så lenge som tyve timer eller mer. Disse transportene har i mange tilfeller skjedd med kjøretøy som ikke er godkjent for lengre reiser.

ESA undersøkte i denne inspeksjonen også forholdene for verpehøns. I følge Mattilsynet hadde alle gårdene i Norge, bortsett fra én, skiftet fra tradisjonelle bur til andre typer hønsehold. Tradisjonelle, såkalte uinnredete, bur har vært forbudt siden 1. januar 2012. Inspeksjonen avdekket imidlertid at de innredete burene ikke alltid hadde tilstrekkelig med vaglepinner. Dette ble også rapportert etter en inspeksjon av dyrevelferd i Norge i 2009. Samlet sett er det ESAs vurdering av forholdene for kylling og verpehøns har bedret seg siden forrige inspeksjon.

Mattilsynet har notert seg manglene som ble nevnt i rapporten fra oktober 2012. De har behandlet punktene i sitt svar til et utkast av rapporten og arbeider med gjennomføring av rapportens anbefalinger. Svaret til Mattilsynet er vedlagt rapporten, somkan lastes ned her.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS