Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må endre avgiftsregler for EØS-registrerte biler utlånt til personer bosatt i Norge

11.4.2013

PR(13)29 - Norwegian version

Norske regler for engangsavgift på biler registrert i andre EØS-land som er utlånt til privatpersoner bosatt i Norge, bryter med EØS-reglene. Det er konklusjonen i en grunngitt uttalelse EFTAs overvåkningsorgan ESA har sendt Norge.

I dag kan personer med fast opphold i Norge i prinsippet ikke importere og bruke et utenlandsregistrert motorkjøretøy i Norge uten å betale engangsavgift. Selv om det finnes visse unntak, gjelder ikke disse når en person bosatt i Norge låner et utenlandsregistrert kjøretøy av en annen privatperson bosatt i et annet EØS-land for midlertidig bruk i Norge.

Det å låne et motorkjøretøy gratis over landegrenser må anses som et lån mellom to EØS-borgere. Kravet om å betale full engangsavgift i slike tilfeller strider dermed mot EØS-reglene, fordi avgiftsreglene begrenser fri bevegelse av kapital innenfor EØS. Dette fordi man krever avgifter på lån over landegrenser, men ikke for lån der bilen er registrert i Norge. ESA har ikke funnet noen grunn til denne forskjellsbehandlingen. De norske reglene om engangsavgift er derfor et brudd på EØS- reglene.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS