Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må endre avgiftsregler for omklassifisering av biler med grønne skilter

17.4.2013

PR(13)34 - Norwegian version

De norske avgiftsreglene for omklassifisering av varebiler med grønne skilter er ikke i tråd med EØS-avtalen og må derfor endres. Det er konklusjonen i en grunngitt uttalelse EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte Norge i dag.

Norge har i dag et system med forskjellige avgiftssatser for forskjellige kategorier motorkjøretøy. Ifølge disse reglene må man betale en tilleggsavgift hvis et kjøretøy omklassifiseres, på grunn av tekniske endringer, til en kategori med høyere avgift hvis dette skjer innen ti år etter at kjøretøyet ble registrert i Norge første gang.

Bruk av kjøretøyet i andre EØS-land før det registreres i Norge blir ikke regnet med i de ti årene. Det betyr at importerte bruktbiler kan bli ilagt en høyere avgift ved omklassifissering enn like gamle biler som bare er blitt brukt i Norge. Denne forskjellsbehandlingen strider med EØS-reglene.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS