Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Deler av den norske olje og gassektoren er unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser

6.5.2013

PR(13)40 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har besluttet at leting etter og utvinning av råolje og naturgass på den norske kontinentalsokkelen gis fritak fra EØS-reglene om offentlige anskaffelser i forsyningssektoren i direktiv 2004/17. 

Beslutningen følger av at Norge søkte ESA om et fritak fra reglene om offentlige innkjøp i november 2012. 

Dette betyr at norske myndigheter, offentlige foretak eller foretak med eksklusive eller særlige rettigheter innenfor olje- og gassektoren er fritatt fra de detaljerte innkjøpsreglene i direktiv 2004/17. 

Den norske stat eller norsk industri kan søke ESA om fritak fra reglene om offentlige anskaffelser for aktiviteter som omfattes av direktivet. Fritak kan innvilges når det påvises at det er uhindret tilgang til markedet og at konkurransen i markedet fungerer. Etter nærmere undersøkelser har ESA funnet at vilkårene for et fritak er oppfylt for leting etter og utvinning av råolje og naturgass på den norske kontinentalsokkelen. ESA har derfor fattet et vedtak om at disse aktivitetene er fritatt fra direktiv 2004/17. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Òlafur Einarsson

Direktør, avdelingen for det indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 73
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS