Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Mangler i norsk importkontroll

13.5.2013

PR(13)42 - Norwegian version

Norge må forbedre systemet for importkontroll av produkter av animalsk opprinnelse. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport publisert av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. 

Inspektører fra ESA besøkte Norge i januar 2013 for å undersøke om importkontrollen ved norske grensekontrollstasjoner oppfyller kravene i EØS-regelverket. 

Rapporten viser at grensekontrollstasjonene hovedsaklig er bygget og utstyrt i samsvar med EØS-reglene. Veterinækontroller ble også stort sett tilfredstillende utført.

Samtidig peker rapporten på noen mangler. Det legges særlig vekt på at man ikke kan garantere at alle produkter av animalsk opprinnelse som kommer inn i Norge blir sjekket. Dette fordi:

  • Det mangler kunnskap om produkter som kommer inn. Selv om de fleste produktene var riktig forhåndsmeldt, ble ikke alle opplysninger tilstrekkelig kryssjekket. Dermed ble ikke eventuelle uforhåndsmeldte produkter fanget opp tidsnok.
  • Det manglet tilstrekkelige veterinærundersøkelser før tollen klarerer varer av animalsk opprinnelse for transitt og tollagring. 

Mattilsynet har notert seg manglene som ble nevnt i rapporten og har kommet med en handlingsplan med tidsfrister som tar for seg ESAs anbefalinger. Denne handlingsplanen blir nå vurdert av ESA. 

Du kan lese hele rapporten her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Mr. Òlafur Einarsson
Direktør, Avdelingen for indre marked

tel. (+32)(0)2 286 18 73
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS